Bộ máy tổ chức

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp điện Đông Á được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy phép kinh doanh số 0200425659, cấp ngày 17/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19 tháng 6 năm 2014.

TRỤ SỞ CHÍNH
Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty

  • Địa chỉ: Số 670 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225.3677.063 
  • Hotline: 0973.685.588
  • Email: xlddonga1@gmail.com

 

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

I. Bộ máy tổ chức

II. Sơ đồ tổ chức

III. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh