Giám sát lắp đặt thiết bị điện

Giám sát lắp đặt thiết bị điện

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng - Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp điện Đông Á cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị. Với đội ngũ kỹ sư đủ các chuyên nghành và giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị một cách chuyên nghiệp, thỏa mãn kỳ vọng của khách hàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

Dịch vụ của chúng tôi:

a) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng;

b) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm :

-       Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

-       Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

-       Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

-       Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

c) Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm :

-       Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối  với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;

-       Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

d) Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm :

-       Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

-       Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

-       Xác nhận bản vẽ hoàn công;

-       Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này;

-       Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

-       Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

-       Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

-       Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

Để yêu cầu dịch vụ Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị - Hãy liên hệ ngay với Đông Á – bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.


Đội ngũ hỗ trợ của ĐÔNG Á luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

Trụ sở

Số 670 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại

0225.3677.063

Email

xlddonga1@gmail.com