Thành tích - Giải thưởng

Trải qua 16 năm phát triển, ngoài giá trị lớn nhất mà Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp điện Đông Á đạt được là: “Niềm tin của Khách hàng”. Trong thời gian qua, những nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên vào chiến lược phát triển năng lượng điện của Quốc gia trong những năm qua, với những thành tích đã đạt được Công ty đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ. Ngoài ra công ty còn được UBND thành phố Hải Phòng nhiều lần tặng khen và được Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc tặng giấy khenĐã có thành tích xuất sắc trong công tác thi công công trình ĐZ 110kV Thuận Thành – Phù Chẩn –Tiên Sơn”.

Với SỨ MỆNH

 Sáng tạo không ngừng tạo ra các công trình điện thông minh, hiện đại kết nối với hệ thống điện quốc gia và khu vực, tạo nhiều giá trị vượt trội cho đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và xã hội.

Và TẦM NHÌN

Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam, Top 5 khu vực Đông Nam Á thực hiện tổng thầu các công trình điện và xây dựng công trình công nghiệp.

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp điện Đông Á cam kết phấn đấu và nỗi lực không ngừng nhằm nâng cáo chất lượng và tiến độ thi công các công trình điện và cơ sở hạ tầng vì với Đông Á: Sáng tạo là nền tảng của sự phát triển. Hành động Tốc độ, tư duy hệ thống dẫn dắt mọi hoạt động. Tin cậy Là sức mạnh tạo sự phát triển bền vững, là linh hồn của Đông Á.