Cải tạo lưới điện 10 KV huyện Thủy Nguyên

Cải tạo lưới điện 10 KV huyện Thủy Nguyên

I. THÔNG TIN DỰ ÁN 

Dự án                      : Cải tạo lưới điện 10 kV huyện Thủy Nguyên 

Chủ đầu tư              : Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Địa điểm xây dựng  : Huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng

Nguồn vốn              : 28.000.258.958 đ 

Nhà thầu                 : Liên danh nhà thầu Công ty CP xây lắp điện Đông Á & Công ty CP xây lắp điện Việt Tiến

II. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU 

1. Bên giao thầu : Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

- Địa chỉ               : 09 Trần Hưng Đạo, P Hoàng Văn Thụ, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng. 

- Điện thoại          : 0313.515180  Fax : 0313.515405     email : p15.hppc@gmail.com

- Mã số thuế         : 0200340211

- Người đại diện    : Ông Vũ Đức Hoan  chức vụ : Giám đốc

2. Bên nhận thầu : Công ty CP xây lắp điện Đông Á 

Địa chỉ               : 670 Trần Nhân Tông - P. Nam Sơn - Q. Kiến An  - HP

- Điện thoại          : 0313.677063  Fax : 0313.677097     email : xlddonga@gmail.com

- Mã số thuế         : 0200425659

- Người đại diện    : Ông Vũ Văn Viên  chức vụ : Giám đốc

3. Thời gian thực hiện : 180 ngày 

 Nội dung dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á nhận thi công xây dựng Gói thầu hoàn thiện thi công xây lắp, Cải tạo lưới điện 10 kV huyện Thủy Nguyên thuộc báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Xây lắp, lắp đặt, TNHC và đền bù huyện Thủy Nguyên. 

- Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác:

+ Thi công đầy đủ các khối lượng công trình theo đúng đồ án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt(kể cả khối lượng phát sinh được các bên chấp thuận và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

+ Chất lượng thi công phải đạt theo yêu cầu quy định về chất lượng của hồ sơ  thiết kể kỹ thuật thi công đã được CĐT phê duyệt.

+ Thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Bên nhận thầu cung cấp toàn bộ vật liệu, vật tư để thi công hoàn thành các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm bên B.

+ Vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục công trình phải có chứng chỉ công nhận đạt đúng tiêu chuẩn, quy cách và thông số kỹ thuật được quy định tại hồ sơ thiết kế dược duyệt