Thi công gói thầu NPC/DEP-110MS-W08: Xây lắp đường dây 100kV Nậm Na - Mường So và xây lắp TBA 110kV Mường So.

Thi công gói thầu NPC/DEP-110MS-W08: Xây lắp đường dây 100kV Nậm Na - Mường So và xây lắp TBA 110kV Mường So.

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

- Dự Án:  XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY 110kV NẬM NA - MƯỜNG SO VÀ XÂY LẮP TBA 110kV MƯỜNG SO(Phân phối hiệu quả DEP)

- Tên gói thầu: Gói thầu NPC/DEP-110MS-W08

- Chủ đầu tư:  Ban QLDA lưới điện -Tổng công ty điện lực miền Bắc

- Nguồn Vốn: 52.186.523.695

- Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á

II. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU

- Đối tượng tham gia:

Bên giao thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Địa chỉ: Số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

Điện thoại: 04.22139265             Fax: 04.37174027

Tài khoản số: 102010001156663

Mã số thuế:0100100417-040

Đại diện: Ông Vũ Anh Phương       Chức vụ: Giám đốc

Bên nhận thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á

Địa chỉ: 670 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.677.063                 Fax: 0313.677.097

Tài khoản số: 32310000333888 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng.

Mã số thuế: 0200425659

Đại diện:    Ông VŨ VĂN VIÊN          Chức vụ: Giám đốc

- Thời gian thực hiện:  24 tuần kể từ ngày khởi công công trình

- Nội dung dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á nhận thi công gói thầu NPC/DEP-110MS-W08: Xây lắp đường dây 110kV Nậm Na - Mường So(Đoạn từ G11 đén TBA 110kV Mường So) và xây lắp TBA 110kV Mường So giữa ban QLDA lưới điện -  Tổng công ty điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư.

- Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác:

+ Thi công đầy đủ các khối lượng công trình theo đúng đồ án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt(kể cả khối lượng phát sinh được các bên chấp thuận và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

+ Chất lượng thi công phải đạt theo yêu cầu quy định về chất lượng của hồ sơ  thiết kể kỹ thuật thi công đã được CĐT phê duyệt.

+ Thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Bên nhận thầu cung cấp toàn bộ vật liệu, vật tư để thi công hoàn thành các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm bên B.

+ Vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục công trình phải có chứng chỉ công nhận đạt đúng tiêu chuẩn, quy cách và thông số kỹ thuật được quy định tại hồ sơ thiết kế dược duyệt.