Thi công xây dựng gói thầu hệ thống điện thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đóng tàu chở oto xuất khẩu

Thi công xây dựng gói thầu hệ thống điện thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đóng tàu chở oto xuất khẩu

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

- Dự Án:  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ ĐÓNG TÀU CHỞ Ô TÔ XUẤT KHẨU

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4  hệ thống điện

- Chủ đầu tư:  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NAM TRIỆU

- Nguồn Vốn: 32.237.163.517 đồng

- Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á

II. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU

- Đối tượng tham gia:

Bên giao thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NAM TRIỆU​

Địa chỉ: Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0313.775533             Fax: 0313.875135

Tài khoản số: 300.1149.002 tại ngân hàng INDOVINA Hải Phòng.

Mã số thuế: 0200158227

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Ngọc      Chức vụ: P.Tổng Giám đốc

Bên nhận thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á

Địa chỉ: 670 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.677.063                 Fax: 0313.677.097

Tài khoản số: 32310000333888 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng.

Mã số thuế: 0200425659

Đại diện:    Ông VŨ VĂN VIÊN          Chức vụ: Giám đốc

- Thời gian thực hiện:   120 ngày kể từ ngày khởi công công trình

- Nội dung dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á nhận thi công xây dựng gói thầu số 4: Hệ thống điện thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đóng tàu chở oto xuất khẩu theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt, được nghiêm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành do công ty TNHH Một Thành Viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu là CĐT(Chủ đầu tư).

- Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác:

+ Thi công đầy đủ các khối lượng công trình theo đúng đồ án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt(kể cả khối lượng phát sinh được các bên chấp thuận và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

+ Chất lượng thi công phải đạt theo yêu cầu quy định về chất lượng của hồ sơ  thiết kể kỹ thuật thi công đã được CĐT phê duyệt.

+ Thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Bên nhận thầu cung cấp toàn bộ vật liệu, vật tư để thi công hoàn thành các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm bên B.

+ Vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục công trình phải có chứng chỉ công nhận đạt đúng tiêu chuẩn, quy cách và thông số kỹ thuật được quy định tại hồ sơ thiết kế dược duyệt.