Dự Án

Cải tạo lưới điện 10 KV huyện Thủy Nguyên

13-5-2017 1,930 lượt xem

Công ty cổ phần xây lắp điện Đông Á nhận thi công xây dựng gói thầu số 4:Xây lắp, lắp đặt VTTB, TNHC và đền bù thuộc dự án : Cải tạo lưới điện huyện Thủy Nguyên -  theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt, được nghiêm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thi công xây dựng gói thầu hệ thống điện thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đóng tàu chở oto xuất khẩu

20-4-2017 1,882 lượt xem

Công ty cổ phần xây lắp điện Đông Á nhận thi công xây dựng gói thầu số 4: Hệ thống điện thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đóng tàu chở oto xuất khẩu theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt, được nghiêm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thi công gói thầu NPC/DEP-110MS-W08: Xây lắp đường dây 100kV Nậm Na - Mường So và xây lắp TBA 110kV Mường So.

20-4-2017 2,050 lượt xem

Hoàn thiện thi công gói thầu NPC/DEP-110MS-W08: Xây lắp đường dây 110kV Nậm Na - Mường So(Đoạn từ G11 đén TBA 110kV Mường So) và xây lắp TBA 110kV Mường So giữa ban QLDA lưới điện -  Tổng công ty điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư.