Đường dây và trạm biến áp 110kV Nguyên Giáp Hải Dương