Thi công xây lắp, di chuyển, đóng điện đường dây tải điện 110 kV Đình Vũ - Cát Bi - Hải An - Tp.Hải Phòng.

Thi công xây lắp, di chuyển, đóng điện đường dây tải điện 110 kV Đình Vũ - Cát Bi - Hải An - Tp.Hải Phòng.

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

- Dự Án: THI CÔNG XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN ĐÌNH VŨ - CÁT BI - HẢI AN - HẢI PHÒNG.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp, di chuyển, đóng điện đường dây tải điện 110 kV Đình Vũ - Cát Bi - Hải An - Tp.Hải Phòng.

- Chủ đầu tư: UBND quận Hải An - TP.Hải Phòng.

- Nguồn Vốn: 34.551.620.378 đồng

- Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á

II. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU

- Đối tượng tham gia:

Bên giao thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Địa chỉ: Tổ 3, khu 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.577.099              Fax: 0313.577.088

Tài khoản số: 32310000043239 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng.

Mã số thuế: 0200591046

Đại diện: Ông Phạm Hữu Duyệt       Chức vụ: Giám đốc

Bên nhận thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á

Địa chỉ: 670 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.677.063                 Fax: 0313.677.097

Tài khoản số: 32310000333888 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng.

Mã số thuế: 0200425659

Đại diện:    Ông VŨ VĂN VIÊN          Chức vụ: Giám đốc

- Thời gian thực hiện: 100 ngày kể từ ngày khởi công công trình(thời gian dự kiến: từ tháng 8/2015)

- Nội dung dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á nhận thi công xây dựng Gói thầu hoàn thiện thi công xây lắp, di chuyển, thí nghiệm, nghiệm thu, đóng điện đường dây tải điện 110 kV Đình Vũ - Cát Bi thuộc báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xay dựng tiểu dự án giải phóng mặt bằng cầu Bạch Đằng, đường dây và nút giao thông cuối tuyển trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng do UBND quận Hải An làm chủ đầu tư.

- Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác:

+ Thi công đầy đủ các khối lượng công trình theo đúng đồ án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt(kể cả khối lượng phát sinh được các bên chấp thuận và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

+ Chất lượng thi công phải đạt theo yêu cầu quy định về chất lượng của hồ sơ  thiết kể kỹ thuật thi công đã được CĐT phê duyệt.

+ Thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Bên nhận thầu cung cấp toàn bộ vật liệu, vật tư để thi công hoàn thành các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm bên B.

+ Vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục công trình phải có chứng chỉ công nhận đạt đúng tiêu chuẩn, quy cách và thông số kỹ thuật được quy định tại hồ sơ thiết kế dược duyệt.